Na poniższej mapie Cieszyna zaznaczono punkty, w których znajdują się miejsca postojowe cieszyńskich taksówek.

Nasze taksówki najczęściej można spotkać:

  • ulica Księdza Leopolda Jana Szersznika
  • ulica Feliksa Hajduka